Plán práce

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 PLÁN PRÁCE  - 17.6. - 28.6.  2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________

"Širým světem"

V pátek 21.6. jedeme na výstavu obrazů Zdeňka Buriana "Širým světem" do Obecního domu. Výstava je s doprovodným programem pro děti. Vstupné 100,-Kč platím z třídního fondu. Děti budou mít batůžek, svačinu, papírové kapesníky, příp. pláštěnku. Ráno jdou do třídy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 27.6. jdeme s dětmi do lesoparku. Děti budou mít batůžek, svačinu, pití, pláštěnku (na kterou si příp. mohou sednout do trávy), sprej proti klíšťatům, každý bude mít sportovní náčiní (míč, skákací guma, líný tenis atd......).  Ráno jdou děti do třídy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

Vyučování v pondělí až ve čtvrtek končí v 11:45.

Pondělí 24.6. - podle rozvrhu.

Vybírání učebnic (učebnice budou čisté, slepené, opravené). Informace o poplatcích za poškozené učebnice (týká se učebnic, kterým neskončila doba platnosti).

Děti odevzdávají tyto učebnice: Český jazyk

                                                   Čítanka

                                                   Matematika

                                                   Prvouka

                                                   Anglický jazyk

Děti si v pondělí odnesou domů věci na tělocvik a výkresy.

Úterý 25.6.  - Vybrání poplatků za poškozené učebnice, předávání učebnic mezi třídami.

Středa 26.6. -  Ve středu je poslední hodina plavání. Vyklizení a vyčištění skříněk - děti si přinesou sáčky na odpadky, vlhčené čistící ubrousky a papírové ubrousky. DĚTI ODEVZDAJÍ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, KTERÉ SE PO URČITOU DOBU BUDOU ARCHIVOVAT VE ŠKOLE (budou jim později vráceny).

Čtvrtek 27.6. - Sportovní dopoledne v lesoparku. Tenis v hale již není.

Pátek 28.6. - 8:00 - 8:45 předávání vysvědčení. 8:45 - 9:40 - rozloučení s deváťáky v atriu školy - účastní se celá škola. Děti budou mít lísteček (kdo odchází sám, kdo odchází s doprovodem, kdo jde po skončení akce v atriu do školní družiny).

Pokud někdo žádá z důvodu rodinné rekreace o uvolnění v posledním školním týdnu, bude mít včas před odjezdem odevzdané čisté, slepené, opravené učebnice a vyklizenou a vyčištěnou šatní skříňku (zámek si odnese domů). Vysvědčení bude v tomto případě k vyzvednutí o prázdninách v kanceláři školy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PRACOVNÍ SEŠITY DO 4. ROČNÍKU

Do čtvrtého ročníku budou mít děti tyto pracovní sešity:

Český jazyk 1           55,-Kč

                                                                           

Český jazyk 2          55,-Kč

                                                                                      

Matematika 1           54,-Kč

                                                                                      

Matematika 2          54,-Kč

                                                                                      

Přírodověda            54,-Kč

                                                                                      

Vlastivěda (dějepisná část)              45,-Kč

                                                                                      

Vlastivěda (zeměpisná část)            55,-Kč

 

(celkem 372,-Kč)

Tyto pracovní sešity již byly objednány a dodány do školy.

V třídním fondu je nyní 13 775,-Kč. Plánovaná vydání: 2600,- Kč (výstava "Širým světem" - Zdeněk Burian), 9672,-Kč (výše zmíněné pracovní sešity), vracení peněz za neúčast na akcích (pokud děti chyběly, když byla nějaká akce, placená z třídního fondu), pracovní sešit Anglický jazyk (něco přes 200,-Kč na žáka, upřesním).

Z tohoto důvodu vybírám od každého žáka 300,-Kč. Prosím zaplatit do čtvrtka 20.6. Doklady k vyúčtování budou k nahlédnutí na příští třídní schůzce.

Učebnice a pracovní sešity budou přes prázdniny uskladněny ve škole, děti je dostanou v září.

Děkuji za spolupráci.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné prožití letních prázdnin, ve zdraví, pohodě a radosti!:-)

Děkuji za spolupráci v tomto školním roce.

Marcela Jordánová

___________________________________________________________________________________________________________________________________