Plán práce

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 PLÁN PRÁCE na týden 21.1. - 25.1. 2019

Plán práce může být v průběhu týdne upraven dle momentálního pracovního tempa dětí.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

opětovně Vás upozorňuji na povinnost omlouvat absenci Vašeho dítěte do 48 hodin. Zprávu mi pošlete prosím mailem, nebo pošlete písemnou zprávu např. po spolužákovi či starším sourozenci, příp. můžete zatelefonovat do kanceláře školy a informaci mi předají. Mimo to vždy zapište absenci do omluvného listu v žákovské knížce. Děkuji.

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 59 - 63

prac. sešit str. 30 - 33

Vyjmenovaná slova po L, B, M. Slovní druhy.

Čítanka str. 79 - 91

Čítanku si děti nosí, pokud mají na rozvrhu 2 hodiny českého jazyka.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

MATEMATIKA

učebnice str. 44 - 47

prac. seš. str. 32 - 35 (bez bilandských peněz, ty budeme brát příští týden)

Násobilkové řady, násobilka, jednoduché slovní úlohy.

Obsah a obvod obrazce ve čtvercové síti. Geometrie v prostoru - stavby..

Písemné sčítání s přechodem desítky. Zlomek jako část celku. Písemné odčítání.

Rozšíření číselného oboru do 1000.

Indické násobení jako efektivní způsob, jak vynásobit 2 víceciferná čísla.

Násobení a dělení má v příkladu přednost před sčítáním a odčítáním (např. 7 . 8 + 56, 100 - 9 . 9).

Zaokrouhlování na desítky.

Závorka má přednost.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PRVOUKA

učebnice po str. 41

pracovní sešit po str. 31

Pokud můžete věnovat či půjčit do třídy starší igelitové ubrusy (zakrytí stolů - různé činnosti a pokusy v prvouce), budu ráda. Děkuji.

Příprava na test (vzduch, horniny, nerosty).

Příprava materiálů na skupinovou práci (sluneční soustava, vesmír) - budeme dělat 25.1.

____________________________________________________________________________________________________

ANGLICKÝ JAZYK

uč.po str. 39

prac. seš.po str. 48

Slovíčka z 5.. lekce.

Umět psát názvy hraček (6 slovíček str. 32).

Do you like......? Yes, I do.      No, I don ´t.

Have you got......? Yes, I have.       No, I haven ´t.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________