Plán práce

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 PLÁN PRÁCE na týden 13.5. - 17.5. 2019

Plán práce může být v průběhu týdne upraven dle momentálního pracovního tempa dětí.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE O ŠKOLE V PŘÍRODĚ (20.5. - 24.5. 2019)

 

RS TERMIT 25

Bezdězská 260

472 01 Doksy

 

Vážení rodiče, rozdávala jsem 3 formuláře:

1) Posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzuje lékař)

2) List účastníka

3) Potvrzení (odvoz v případě nemoci či závažné nekázně)

"Posudek" a "Potvrzení" již průběžně vybírám. List účastníka vybírám při odjezdu u autobusu (PEČLIVĚ vyplněný, datum nesmí být starší jednoho dne). U odjezdu vybírám též balíček s léky, které dítě užívá (balíček pečlivě uzavřený, nadepsaný jménem a třídou, s vloženým přesným popisem způsobu užívání léků).

Děti budou mít do autobusu batůžek (svačina, pláštěnka, pití, přezůvky, pytlíček blinkáček).  Do autobusu prosím žádné bonbóny, žvýkačky, brambůrky. Pokud dítě trpí v autobuse nevolností, podejte mu včas před odjezdem vhodný lék (např. Kinedryl). U autobusu odevzdejte tento lék na zpáteční cestu v nadepsané zalepené obálce (bude tam uvedena též dávka, např. půl tablety).

Zavazadlo i batůžek budou mít děti označené jménem a třídou.

Nebudou si brát učení, pouze igelitku s penálem.

S sebou: hygienické potřeby, kapesníky, balíček papírových kapesníků, opalovací krém, ručník, sluneční brýle, pokrývku hlavy (kšiltovku), holínky, sportovní obuv, pláštěnku, přezůvky, pyžamo, spodní prádlo + ponožky, plavky (i když myslím, že plavat nebudeme), tepláky, kraťasy, trička krátký + dlouhý rukáv, mikinu, flísku či svetr, větrovku, pytel na špinavé prádlo, repelent (podepsaný), knížku, blok či sešit na kreslení, sportovní náčiní ven (švihadlo, skákací guma, míček, líný tenis.........), plyšáčka či malou hračku, podepsanou peněženku s přiměřeným kapesným, obálky či koresp. lístky s nadepsanou adresou domů.

Prosím nedávejte dětem s sebou žvýkačky, tvrdé cucavé bonbóny a chipsy.

Mobil prosím s sebou nebrat. Děti nesmí mít nabíječku a nesmí s ní samostatně manipulovat.

Prosím zkontrolujte, zda dítě nemá propadlou kartičku zdravotní pojišťovny (pošlete mi novou kopii).

Budeme odjíždět z parkoviště u bazénu naproti škole. Sraz je v 8:00, odjezd v 8:30. Návrat rovněž k bazénu přibližně ve 12 hodin.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci,

M.Jordánová

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PLAVÁNÍ

První hodina plavání je ve středu 6.2. Děti přijdou před půl osmou k hlavnímu vchodu a dají si aktovku do skříňky. Na plavání si ponesou batůžek nebo tašku, kde budou mít plavky, ručník, sprchový gel, plastové pantofle, děti s dlouhými vlasy koupací čepici, papírové kapesníky, hřeben. Na mokré plavky doporučuji igelitovou tašku. Odchod od školy je v 7:35. Prosím o včasný příchod ke škole, na opozdilce nemůžeme čekat.

Pokud dítě ze závažných důvodů nejde plavat, půjde do třídy 3.C, kde bude pracovat . (V tomto případě prosím o zprávu mailem či na lístečku.)

NÁHRADNÍ PLAVÁNÍ ZA SVÁTKY

Náhradní hodiny plavání za svátky jsou v pondělí 4. 3. a 18.3. vždy od 8:50. Děti půjdou ráno do třídy a během první vyučovací hodiny budeme odcházet do bazénu.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                         

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

opětovně Vás upozorňuji na povinnost omlouvat absenci Vašeho dítěte do 48 hodin. Zprávu mi pošlete prosím mailem, nebo pošlete písemnou zprávu např. po spolužákovi či starším sourozenci, příp. můžete zatelefonovat do kanceláře školy a informaci mi předají. Mimo to vždy zapište absenci do omluvného listu v žákovské knížce. Děkuji.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 124 - 129

pracovní sešit str. 22 - 25

Pádové otázky, životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského.

Vyjmenovaná slova po L, B, M,P, S, V, Z. Slovní druhy. Věta jednoduchá, souvětí. Rod, číslo a pád  podstatných jmen. Osoba, číslo, čas sloves.

Čítanka str. 124 - 135

Čítanku si děti nosí, pokud mají na rozvrhu 2 hodiny českého jazyka.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

MATEMATIKA

Děti budou občas dostávat navíc pracovní listy označené "Domácí procvičování - nevracejte do školy". Tyto pracovní listy jsou nepovinné, slouží jako rozšiřující materiál k procvičování základního učiva. 

učebnice str. 83 - 86

prac. seš. po str. 30 - 33

Násobilkové řady, násobilka, jednoduché slovní úlohy.

Obsah a obvod obrazce ve čtvercové síti. Geometrie v prostoru - stavby..

Písemné sčítání s přechodem desítky. Zlomek jako část celku. Písemné odčítání.

Rozšíření číselného oboru do 1000.

Indické násobení jako efektivní způsob, jak vynásobit 2 víceciferná čísla.

Násobení a dělení má v příkladu přednost před sčítáním a odčítáním (např. 7 . 8 + 56, 100 - 9 . 9).

Zaokrouhlování na desítky.

Závorka má přednost.

Bilandské groše - rozvoj kombinačního myšlení, představivosti, propedeutika rovnic, propedeutika dvojkové soustavy

Každý pátek je geometrie.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PRVOUKA

učebnice 68 - 70

pracovní sešit str. 50 - 53

Test podle učeb. 67, prac. seš. 50.

____________________________________________________________________________________________________

ANGLICKÝ JAZYK

učebnice str. 60 - 62

prac. sešit str. 74, 76

8. lekce - slovíčka, zkoušení slovíček ze 7. lekce zpaměti

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________