Vánoční výlet do svíčkárny

20.09.2012 10:12

Dne 13.12. pojedeme na vánoční výlet do svíčkárny. Dětem jsem rozdala informační letáky, týkající se této akce. Dolní část letáku prosím vyplňte,

odstřihněte a vraťte mi zpět. Cena výletu je 225,- Kč, peníze již vybírám. Část dětí již zaplatila, ostatní mohou zaplatit na třídní schůzce.