škola v přírodě

Výtvarná výchova

Ping pongová show

Koncert Soli Deo

Mikuláš

Vánoční zpívání

Policie - program prevence

Barevný týden